Els Costos Ocults de WordPress

Aquesta entrada va de números.

Segurament estàs cansat de sentir la següent frase:

“Wordpress és gratuït i tothom el pot fer servir sense pagar per ell.”

I és veritat.

No pagues res pels fitxers d’instal·lació ni per les actualitzacions. Ni un euro.

Però tothom que treballa amb WordPress, sap que aquesta afirmació no és del tot certa. Que la plataforma sigui gratuïta, no implica que tingui un cost zero. Si et regalessin un Ferrari, conduir-lo implica un cost, oi?

Doncs amb wordpress passa el mateix.

No es paga per l’ús de la plataforma ja que és un projecte amb GNU llicència Pública General, però sí per tot el que necessites per a que funcioni.

Però, realment quin és aquest cost?

I el més important: Com es pot reduir?

En aquesta entrada, t’explico quins costos ocults té la versió lliure de wordpress per a que els puguis comparar amb els d’altres plataformes similars. He simplificat les fòrmules per tal d’adaptar-les a un projecte petit com ara el meu.

Càlcul del Cost Total de la Propietat (TCO)

Per calcular els costos en les compres TIC, se sol aplicar el model de càlcul del Cost Total de la Propietat (Total Cost of Ownership o TCO). Els costos totals en les compres TIC poden tenir grans variacions. Quan es valora la compra de segons quin equip o programari, cal tenir en compte els costos reals associats a tota l’operació.

costos ocults wordpress

La fòrmula genèrica i simplificada per calcular el TCO, és la següent:

Cost del TCO = Ci + Ca + Co + Cs

On tenim que:

 • Ci és el Cost Inicial de la solució, és a dir, la inversió necessària per arrencar el projecte.
 • Ca és el Cost d’administració, és a dir, les despeses generals de personal d’un any, en el cas que s’hagués de contractar personal intern o extern per assegurar que tot rutlla correctament cada dia.
 • Co és el cost d’operació i inclou tot el relacionat amb el manteniment, el cost de les avaries i les reparacions. Aquí també s’inclou la renovació dels serveis associats per mantenir l’operació diària.
 • Cs és el cost total generat per donar suport als usuaris.

Descomposant Ci:

Cost Inicial = Cost del HW + Cost del SW + CIns + CConf

On tenim que:

 • Cost del HW és el Cost Inicial del hardware, és a dir, l’equip necessari per posar-lo en marxa.
 • Cost del SW és el Cost Inicial del software, és a dir, els programes o serveis necessaris per posar-lo en marxa.
 • CIns és el cost inicial de la instal·lació.
 • CConf és el cost inicial de la configuració.

És evident que hi ha tot un món de diferències entre els ítems que intervenen en aquesta fòrmula i el tipus de projecte de què parlo. Jo els he adaptat a petita escala.

Exemple de Costos d’un lloc web amb WordPress Auto-Administrat

Aquest exemple és aplicable a qualsevol projecte petit que comenci. A partir d’aquí, cadascú s’ho pot adaptar com vulgui.

Ítems a tenir en compte:

 • Cd: El cost del domini. (Renovació anual o bi-anual)
 • Ch: El cost de l’allotjament. (Renovació anual o bi-anual)
 • Plantilla prèmium compatible amb extensions de botiga online
 • Serveis de backup.
 • Serveis de seguretat.
 • Temps dedicat a la gestió i a l’aprenentatge.
 • Altres.

El Cost del domini, Cd

Segons el domini escollit, el preu pot variar. Els dominis genèrics (.com, .net, org) són força barats. Els dominis territorials del tipus .es o .cat, es paguen més cars.

Exemple:

Domini genèric + Protecció Whois + tarifes ICANN * 1 anys (aprox) = aprox. 11 Euros/any.

Hi ha proveïdors que ofereixen millors preus, si s’escull un registre cada 2/3 o 5 anys.

El Cost del l’allotjament, Ch

En aquest apartat, hi ha un ampli ventall de preus. Jo desconfiaria dels allotjaments ‘sense límit’ a 3 Euros/mes. De vegades, aquestes solucions ‘bones i barates’ funcionen mentre tens molt poc tràfic. Però si aquest augmenta, el servidor peta i cau cada dos per tres…

Tot depèn de què necessitis i de què et vulguis gastar. Jo començaria amb un allotjament web d’entre 6 i 15 Euros/mes, contractat per 2 anys. Si es vol amb un certificat SSL, llavors el preu es dispara.

Exemple:

Allotjament web auto-administrat amb tauler de control via web entre uns 6 i 15 euros/mes.

Aprox (15*12) = 180 Euros/any.

La Compra d’un Tema Prèmium

El preu de les plantilles prèmium també és força ampli i escollir-ne una pot ser una feina estressant.

Per a simplificar, jo calculo un pagament únic d’uns 70 euros de mitjana. Hi ha temes wordpress que funcionen mitjançant subscripció (elegant themes, woothemes, etc) i s’han d’anar renovant cada cert temps, per accedir a les actualitzacions.

Cost Tema Prèmium: 70 Euros/any o pagament únic.

La compra d’un plugin

El mateix que passa amb les plantilles, també passa amb els plugins prèmium. Les llicències acostumen a durar un any, a menys que es pagui una llicència perpètua. (Òbviament molt més cara).

La major part dels plugins que jo utilitzo són gratuïts, però si necessites integrar serveis d’ecommerce (passarel·les de pagament, etc) prepara la cartera…!

Cost Plugin Prèmium: mínim 40 Euros/any o pagament únic.

Servei de backup

Aquesta opció jo la tinc solucionada amb plugins gratuïts.

Servei de seguretat

Aquesta opció jo la tinc solucionada amb plugins gratuïts.

Pagaments per a integradors o desenvolupadors

Jo m’ho faig tot…El cost és en temps personal.

Cost Total amb WordPress Auto-Administrat

CTO = 11 +180 + 70 + 40 = Aprox. 300 Euros/any

Queda clar que el fet d’utilitzar codi obert també implica costos!

Exemple de Costos d’un lloc web amb wordpress.com

Si apliquem els mateixos càlculs utilitzant el servidor de wordpress.com, tenim que:

L’opció més bàsica ens costa aprox. 99 euros/any, però no inclou temes prèmium, ni mòduls per a comerç electrònic. La següent opció, la Business, sí que els inclou. El preu és de 299 Euros/any. Com pots veure, molt semblant al cost que hem calculat abans.

costos wordpress.com

Punts a favor:

 • Suport inclòs via chat en directe.
 • Seguretat i actualitzacions a càrrec de wordpress.com. No em queda clar si inclou els backups.
 • Això és NOU: Et permeten utilitzar Google Analytics.

Punts en contra:

 • Els Plugins no estan permesos.
 • Els Clients FTPs no estan permesos.

L’opció Business, tot i que ha millorat, continua mancada de potencial per la impossibilitat d’utilitzar plugins, sobretot amb el SEO i amb l’email marketing.

Ara bé, per aprofitar el màxim potencial amb l’opció de wordpress que permet plugins, cal invertir força temps personal en aprendre a utilitzar la plataforma i en mantenir-la en perfecte estat. També s’ha d’incloure l’aprenentatge d’altres eines associades al màrqueting digital. Aquest és un cost que, tot i ser intangible, és el més limitant i s’ha de tenir molt en compte.

Per construir un lloc amb wordpress, amb l’aspiració que es converteixi en un mitjà de vida,  la millor opció continua sent l’auto-administració, però si no tens temps per aprendre com va tot, no aprofitaràs el magnífic potencial que la plataforma ofereix.

Més que els diners, el veritable cost ocult és en temps personal.

Deixa un comentari